Kontakt

Ukoliko nas želite kontaktirati u daljem tekstu se nalaze brojevi telefona uprave i brojevi telefona koordinatora ureda.

GLAVNI URED:

Stečajni upravnik: Avdo Čaušević
Adresa: Bistrik Medresa 67, 71 000 Sarajevo
Telefon: 033 573 320
Mobitel: 063 999 355
Fax: 033 446 583
Email: 
avdo@prizma.ba
Email: 
recepcija@prizma.ba
Web: 
http://www.prizma.ba

Vođa tima u sektoru operacija: Alma Gurbeta
Mobitel: 063 999 320
Email: alma.gurbeta@prizma.ba

Vođa tima za informacione sisteme: Adis Selman
Mobitel: 063 999 330
Email: adis.selman@prizma.ba

Vođa tima za pravne, kadrovske i administrativne poslove: Alma Bašić
Mobitel: 063 393 242
Email: alma.basic@prizma.ba

Vođa tima za finansije i računovodstvo: Irma Baručija
Mobitel: 063 393 241
Email: irma.barucija@prizma.ba

URED SARAJEVO (DOBRINJA)
Koordinator ureda: Svijetlana Đokić
Mobitel: 063 294 737
Telefon: 033 628 159
Fax: 033 628 154
Email: svijetlana.djokic@prizma.ba

URED BANJA LUKA
Koordinator ureda: Goran Marković
Mobitel: 063 999 323
Telefon: 051 219 119
Fax: 051 224 780
Email: goran.markovic@prizma.ba

URED ZENICA
Koordinator ureda: Edina Derjahović
Mobitel: 063 393 244
Telefon: 032 202 570
Fax: 032 202 570
Email: edina.kobilica@prizma.ba

URED BIHAĆ
Koordinator ureda: Indira Hasanagić
Mobitel: 063 999 305
Telefon: 037 227 502
Fax: 037 222 783
Email: indira.hasanagic@prizma.ba

URED TUZLA / BIJELJINA
Koordinator ureda: Senija Nuhić
Mobitel: 063 294 725
Telefon: 035 278 565
Fax: 035 278 564
Email: senija.nuhic@prizma.ba

URED MOSTAR
Koordinator ureda: Elma Behram
Mobitel: 063 294 783
Telefon: 036 333 230
Fax: 036 318 050
Email: elma.behram@prizma.ba