Početna

 OBAVIJEST KORISNICIMA KREDITA O PRIJENOSU POTRAŽIVANJA 

Poštovani korisnici kredita,

 Obavještavamo Vas da je temeljem Ugovora o cesiji zaključenog u Sarajevu dana 20.06.2018. godine između MKF „PRIZMA“ Sarajevo u stečaju i Rješenja Općinskog suda u Sarajevu broj 65 0 St 479149 14 St od 05.06.2018. godine izvršen prijenos portfolija potraživanja MKF „PRIZMA“ Sarajevo u stečaju shodno članovima 436. – 443. Zakona o obligacionim odnosima.

 Na ovaj način je društvo EOS MATRIX d.o.o. za poslovne usluge Sarajevo postalo zakoniti vlasnik/povjerilac portfolija potraživanja MKF „PRIZMA“ Sarajevo u stečaju sa isključivim ovlaštenjem da potražuje izmirenje svih prenesenih potraživanja.

 Ovim putem Vas ljubazno upućujemo da Vaša dugovanja, umjesto na račun MKF „PRIZMA“ Sarajevo u stečaju, podmirite u korist novog povjerioca EOS MATRIX d.o.o. za poslovne usluge Sarajevo, na račun broj 154 160 200 362 6507, otvoren kod Intesa Sanpaolo banke d.d. BiH.


Kontakt podaci novog povjerioca:

NAZIV:         EOS MATRIX D.O.O. ZA POSLOVNE USLUGE SARAJEVO
SJEDIŠTE:     ZMAJA OD BOSNE 7, 71 000 SARAJEVO
Telefon:       033 569 250
Fax:              033 569 251
Mail:            infoba@eos-matrix.com

 S poštovanjem,                                                                                    

 Avdo Čaušević,
Stečajni upravnik